Visum a pracovní povolení

Poskytujeme plnou podporu kvalifikovaným pracovníkům při získávání požadovaných víz a pracovních povolení nezbytných pro vstup, pobyt a práci ve vybraných hostitelských zemích. Pomáháme také jejich rodinným příslušníkům, kteří s nimi chtějí pobývat v hostitelské zemi. Naše služby zahrnují také podporu při vyjednávání s imigračními úřady v domovských zemích a při obnově povolení k pobytu.